קיט להתזת חול להשכרה

קיט
קיט

כל מה שחשוב לדעת

בעת השכרת הציוד מקבלים מדחס אוויר נייד מונע דיזל, ציוד מגן, דוד למילוי החומר המותז וכל הצינורות הנדרשים לביצוע העבודה.

כל הציוד שברשותנו עובר בדיקות תקופתיות למיכלי הלחץ של הדודים.

כיום חל איסור על שימוש בחול לצורך התזה וניקיון. קיימים תחליפים תיקניים לחול שבעזרתם ניתן לבצע את פעולת ההתזה/ הניקיון.

בעת השכרת הציוד אנו נותנים הדרכה להפעלת הציוד והוראות בטיחות. הציוד מתאים לאנשים שעבודתם בתחום ניקוי חול או ניקוי באמצעות חומר תיקני לא באופן קבוע.